Παγκράτιο (mu_pankratov) wrote in foto_history,
Παγκράτιο
mu_pankratov
foto_history

св. преп. Андрей Рублев (1360 г. – 29 января 1430 г.)

Оригинал взят у mu_pankratov в св. преп. Андрей Рублев (1360 г. – 29 января 1430 г.)
Сегодня обнаружил в инете,что новообрядцы празднуют 17 июля — день поминовения памяти преподобного Андрея Рублёва. В инете вообще много разных дат его упокоения.
Андрей (Рублев) и Даниил Черный были причислены народным почитанием к числу «чудотворцев Радонежских». Посему почитание в Древней Руси было усвоено им двоим совместное.
Собор Русской Православной Старообрядческой Церкви 2009 года установил празднование преп. иконописцам в день преставления Андрея - 29 января по ст. ст. (1430г)
Одно из важное свидетельство об преп. Андрее Рублеве находится в деяниях Стоглавого собора 1551 года. Собором было принято решение в виду надвигающейся угрозы западно-европейских безрелигиозных веяний писать иконы: «как писал Андрей Рублев и прочие пресловутые живописцы… а от своего замышления ничтоже претворяти».

Для примера,давайте сравним работы  Рублёва и Леонардо да Винчи (1452- 1519)  – в образах Иоанна Предтечи.

да Винчи конешно же ВЕЛИКИЙ художник и мыслитель, но с Православной точки зрения-
"...Да и о том святителем великое попечение и брожение имети комуждо во своей области, чтобы гораздые иконники и их ученики писали с древних образцов, а от самосмышления бы своими догадками божества не описывали. Христос бо бог наш описан плотию, а божеством не описан. Якоже рече святый Иван Дамаскин: "Не описуйте божества, не лжите слепии. Просто бо невидимо и незрительно есть, плоти же образ вообразуя поклоняются и верую и славлю рождьшую господа деву".
( Стоглав,глава 43)


Иоанн Креститель Леонардо да Винчи списан с его красавца-ученика (и возможно, любовника!!!) Салаи. На по-рембрантовски темном фоне стоит женоподобный юноша,с лукавой улыбкой.

"Подобает быти живописцу смирену, кротку, благоговейна, непразднословцу, несмехотворцу, несварливу, независтливу, непьяницы, неграбежнику, неубийцы. Наипаче же хранити чистоту душевную и телесную со всяцем опасением, не могущим же до конца тако пребыти по закону женитися и браком сочетатися, и приходити ко отцем духовным начасте и во всем извещатися и по их наказанию и учению жити в посте и в молитве, и воздержании, со смиренномудрием, и кроме всякого зазора и безчинства, и с превеликим тщанием писали образ господа нашего Исуса Христа и пречистыя его Богоматери, и святых пророк и апостол, и священно мученик и святых мучениц, и преподобных жен и святителей и преподобных отец по образу и по подобию по существу смотря на образ древних живописцев и знаменовати с добрых образцов".
Tags: живопись, староверы
Subscribe

Buy for 500 tokens
Buy promo for minimal price.
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 16 comments